Social media Pub
Social media Pub
 

Zodpovedný prístup k alkoholu


K spoločenskej zodpovednosti pristupujeme poctivo a svedomito.

Naše značky sa denne tešia obľube tisícov ľudí po celom Slovensku. Teší nás, že väčšina našich spokojných zákazníkov pristupuje ku konzumácii alkoholu zodpovedne. Žiaľ, existuje skupina ľudí, ktorá si nie je vedomá rizík súvisiacich s nezodpovednou konzumáciou. Aj z toho dôvodu si uvedomujeme našu povinnosť podporovať zodpovednú konzumáciu piva. Preto sme pristúpili k zodpovednosti už počas samotnej výroby a následného predaja a marketingovej komunikácie našich pivných značiek na trhu. Okrem toho sa aktívne angažujeme v riešení otázky nezodpovedného užívania alkoholu na celospoločenskej úrovni.

Konkrétne kroky na riešenie tohto problému neexistujú. Existuje však zodpovedný prístup týkajúci sa osvety, ktorý sme v našej spoločnosti začali aktívne praktizovať. Už pri samotnom marketingu apelujeme na zodpovednú konzumáciu našich pív, a to prostredníctvom nasledujúcich krokov:

 • prezentovať pivo ako prvú voľbu pre mierne a zodpovedné pitie 
 • nami poskytované informácie o alkohole sú presné a vyvážené 
 • oznámenia z našej strany sa vyznačujú vysokými štandardmi 
 • neustále chceme napredovať v pokroku zodpovednej konzumácie piva a informovať o ňom 
 • zabezpečujeme našim zamestnancom pravidelné a odborné školenia k problematike 

Aj naši zamestnanci sú poučení o následkoch nezodpovednej konzumácie alkoholu, a tak prispievajú k samotnej osvete. Práve školenie zamestnancov je v tomto smere pre našu spoločnosť dôležitou súčasťou osvety.

Podporujeme zodpovednosť

r18-logo_pantone_sk_out1-originalKampaň Rešpektuj 18 upozorňuje na problematiku prístupu neplnoletých detí k alkoholu a jeho konzumácie. Nezameriava sa len na presviedčanie mladých ľudí, ale snaží sa povzbudiť  k zodpovednému prístupu majiteľov prevádzok, predajcov a tiež rodičov. V roku 2017 viac ako 1 000 ľudí vyjadrilo podporu tejto aktivite na akciách Bratislavský majáles a Spolužiaci vo Veľkom Šariši. Odborným garantom projektu je občianske združenie Prima, ktoré sa dlhodobo venuje téme závislostí vrátane detí a mladistvých. „To čo môžu rodičia urobiť v tejto téme najhoršie, je tabuizovať ju. Tabu ešte nikdy ničomu nepomohlo. O rozumnom a bezpečnom kontakte s alkoholom, k čomu patrí aj ukazovateľ veku, je potrebné hovoriť. Je dôležité s deťmi zdieľať informácie ukázať, že nám záleží, aby boli rešpektované a prijímané,“ hovorí odborníčka združenie Prima Barbora Kuchárová. Viac informácií na http://www.respektuj18.sk/.  

                                        c39a8214-zmens-original spoluziaci-zmensene-original

promile-info-originalKampaň 9 MESIACOV 0 PROMILE je zameraná na zvýšenie informovanosti o škodlivých účinkoch alkoholu počas tehotenstva – a preto sme naše aktivity spojili s 9. septembrom, svetovým dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS). Už šiesty rok informujeme na svojich obaloch našich pivných značiek, že alkohol je nevhodný pre tehotné ženy a zároveň sa snažíme o osvetu na túto tému. Súčasťou našich aktivít je zapojenie našich prevádzok do kampane, spolupráca s odborníkmi a partnerskými organizáciami a zvyšovanie povedomia verejnosti. Partnermi kampane sú Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS v Ružomberku.

Viac na www.promileinfo.sk, kde informujeme o vplyvoch alkoholu na ľudský organizmus a tak isto o spoločenských aspektoch nadmernej konzumácie alkoholu.

logo-promile-lady-original „Už mám dosť,“ by si mohol vedieť povedať každý z nás, no bohužiaľ to tak nie je. Navyše, na každého pôsobí alkohol inak, špeciálne ženský organizmus sa s alkoholom vyrovnáva dlhšie a náročnejšie ako mužský. Malú pomôcku pripravili Pivovary Topvar. V mobilnej aplikácii Počítadlo promile a jeho ženskej verzii PromileLady zadáte svoju hmotnosť, druh a objem nápoja, ktorý ste vypili a aplikácia následne vygeneruje hladinu alkoholu, ktorú máte aktuálne v krvi a ako na vás pôsobí. Viete tak jednoducho určiť, kedy treba včas prestať. Stiahnite si bezplatne aplikáciu Počítadlo promile pre IOS a PromileLady pre IOS a Android do vášho smartfónu a majte konzumáciu alkoholu pod kontrolou.

Všetky užitočné informácie a rady ako konzumovať alkohol zodpovedne nájdete na internetovej stránke www.promileinfo.sk. 

             promile-info-original


Vieme, kedy budete na nula promile
. Zodpovedný prístup k alkoholu podporujeme aj na našich akciách. V septembri 2016 počas Dňa otvorených v pivovare Šariši návštevníci mali k dispozícii špeciálny stánok s tematickými zaujímavosťami, kde sme informovali verejnosť o možných negatívnych dôsledkoch pri nezodpovednej konzumácii alkoholu. Približne 1800 ľudí sa aktívne zapojilo do rôznych aktivít – vyskúšali si simulačné okuliare s rôznym stupňom promile alkoholu, simulátor nárazu vo vozidle, motorické zrkadlo či dychové skúšky. Takmer 230 ľudí navštívilo stránku www.promileinfo.sk a desiatky ľudí si stiahli aplikáciu na počítanie promile PromileInfo a PromileLady do svojich mobilov.

                                    wp_20160903_17_36_25_pro-1-original    dod2016_0254-1-original dod2016_0281-1-original
 

Zodpovedná výroba a marketing


Ako zodpovedná firma vyrábame pivá, ktoré sú lokálne, majú nízky obsah alkoholu a propagujeme ich zodpovedne pre plnoletých spotrebiteľov. Uvedomujeme si, že byť udržateľnou a zodpovednou pivovarníckou spoločnosťou znamená uplatňovať spoločenskú zodpovednosť ako podstatu nášho podnikania. Máme komplexný systém smerníc a sprievodných usmernení, ktoré pomáhajú našim zamestnancom udržiavať vysoký štandard vo výrobe aj propagácii našich pív.

V tejto oblasti sa riadime týmito hlavnými smernicami:

Politika produktového portfólia
Pre našu firemnú reputáciu je veľmi dôležité, aby naše produkty napĺňali vysoké očakávania našich spotrebiteľov.
Politika produktového portfólia stanovuje minimálne štandardy, ktoré by mali spĺňať všetky naše pivá, ako sú:

 • Zaistenie bezpečnosti všetkých našich nápojov 
 • Marketingové obmedzenie pre určité kategórie, vrátane nealkoholických nápojov, ktoré majú rovnaké označenie ako alkoholické 
 • Naše pivá neobsahujú kofeín 

Politika komerčnej komunikácie
Tak ako riadime naše produktové portfólio, rovnaký dôraz kladieme na to, ako by mali byť naše pivá propagované a komunikované našim zákazníkom. To sa deje buď priamo prostredníctvom marketingových tímov alebo agentúr alebo nepriamo prostredníctvom maloobchodných sietí a predajných kanálov ako sú bary, reštaurácie či supermarkety.

Základné požiadavky Politiky komerčnej komunikácie sú:

 • Necieliť marketingovú komunikáciu na neplnoleté osoby 
 • Nevyužívať v komerčnej komunikácii osoby, ktoré sú mladšie ako 25 rokov 
 • Zachovávať rovnaké formy a princípy pre digitálnu komunikáciu, ako pre ostatnú mediálnu komunikáciu 
 • Uplatňovať naše štandardy prostredníctvom samoregulačných systémov cez interné alebo externé mechanizmy 
 • Vytvorenie prístupného mechanizmu na podávanie sťažností 

Používame overené nástroje na overenie veku užívateľov internetu a sociálnych sietí.

infografika-min-original

Náš medzinárodný záväzok

Na základe správy Svetovej zdravotníckej organizácie sa dvanásť lídrov na trhu rozhodli bojovať s následkami nezodpovednej konzumácie alkoholu. Akčný plán dostal meno „Záväzok výrobcov piva, vína a alkoholických nápojov." Konkrétne kroky si od nás vyžadujú:

 • obmedziť neplnoletým osobám prístup ku alkoholickým nápojom a ich následnú konzumáciu 
 • zamedziť riadeniu motorového vozidla pod vplyvom alkoholu 
 • rozšírenie marketingových zásad 
 • zlepšiť informovanosť verejnosti 
 • získať podporu predajcov
Sťažnosti na komerčnú komunikáciu

Naša spoločnosť má vlastné zásady, ktoré určujú minimálny stanovený rozsah, obsah a využívanie komerčnej komunikácie, tj. inzercia vo všetkých médiách (vrátane internetu a digitálnych médií), komunikáciu na obaloch výrobkov, pri akciách na podporu predaja, pri umiestňovaní výrobkov, pre merchandising, sponzoring a prieskum. Všetky tieto zásady, idúce nad rámec legislatívy, sú zahrnuté v Kódexe komerčnej komunikácie.

Kódex komerčnej komunikácie  [184 kB]

Aj napriek tomu že každá naša komerčná komunikácie prechádza procesom schvaľovania cez internú Komisiu pre zodpovednosť v oblasti obchodu a marketingu  môže na niekoho pôsobiť, že komunikácia Pivovarov Topvar a ich značiek je v rozpore s Kódexom komerčnej komunikácie. Nebránime sa takémuto názoru. Budeme veľmi radi pokiaľ nám vašu sťažnosť pošlete na email  komise@asahibeer.cz. Vaša sťažnosť bude posúdená našou Komisiou pre zodpovednosť a o výsledku vás budeme informovať do 15 pracovných dní.

Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 neboli podané žiadne opodstatnené sťažnosti na komerčnú komunikáciu značiek spoločnosti Pivovary Topvar, a.s..

Potvrdenie RPR k sťažnostiam a posudzovaným reklamám [121 kB]