Social media Pub
Social media Pub
 

Podávanie piva

Pivo by malo byť ideálne podávané v čistom, chladnom, studenou vodou opláchnutom pohári, s logom smerom k spotrebiteľovi, položené na podpivníku . Logo piva na pohári a podpivníku by malo byť v súlade s podávanou značkou piva.

Čapovanie piva bežným pákovým kohútom - Krok 1
Čapovanie piva bežným pákovým kohútom - Krok 2
Čapovanie piva bežným pákovým kohútom - Krok 3

Čapovanie piva bežným pákovým kohútom

Krok 1

Opláchneme pohár studenou vodou , aby bol čistý , chladný a mokrý. Pohár držíme pod uhlom 45°, páku kohúta potiahneme dopredu a začneme čapovať. Ideálne je pivo načapovať na jeden krát. Pivo opatrne nateká po stene pohára tak, aby sa zabránilo zlomeniu jeho toku. Kolmé, alebo prerušované čapovanie môže spôsobiť nedostatok rezkosti piva a znehodnotiť kvalitu jeho peny. Zlomený tok zvyčajne končieva neslávnou, tzv. karfiolovou penou.

Krok 2

Keď pivo dosiahne okraj skloneného pohára, zavrieme kohút a pohár vyrovnáme.

Krok 3

Páku kohúta zatlačíme dozadu, aby sme aktivovali tok peny. Vytvoríme tak bohatú, 35 mm vysokú penu od okraja pohára nadol. Prívod tejto peny vytvára v pohári tzv. mokrú, hustú penu s drobnými bublinkami, ktoré vlastne ani nie je vidieť. Kohút pridržiavame tesne nad povrchom piva, mokrá pena je takto privádzaná pod hladinu suchej peny, čo vyformuje nad pivom dokonalý a trvanlivý „uzáver“, ktorý chráni pivo pred oxidáciou.

Nalievanie piva z fľaše - Krok 1
Nalievanie piva z fľaše - Krok 2
Nalievanie piva z fľaše - Krok 3

Nalievanie piva z fľaše

Krok 1

Opatrne otvoríme fľašu, dávame pozor, aby sme s ňou netriasli. Otvárače fliaš udržujeme v dobrom stave, pretože chybné otvárače môžu fľašu poškodiť a odštiepiť kúsok skla. Rovnako, ako pri čapovaní piva, aj v tomto prípade je základom začať s čistým, chladným pohárom, opláchnutým pod studenou vodou po dobu najmenej 5 sekúnd. Fľašu držíme pod uhlom 45 ° a pohár takmer vodorovne. Pivo nalievame po stene pohára, približne do jeho polovice. Takýmto postupom zabezpečíme, že pivo si uchová svoju dokonalú arómu a ideálnu penivosť.

Krok 2

Pohár s pivom narovnáme a potom nalievame pivo priamo do jeho stredu. Počas nalievania postupne zvyšujeme vzdialenosť medzi fľašou a pohárom, čím vytvoríme vírenie pre uvoľnenie arómy a vznik kvalitnej hustej peny.

Krok 3

Zvyšné pivo nalejeme do pohára rýchlo, ovládaním toku dosiahneme 35 mm vysokú penu od okraja pohára smerom nadol.

Pivo plzenského typu by malo byť podávané pri optimálnej teplote 7 °C. Ak je pivo príliš teplé, jeho aróma býva intenzívnejšia a nie je v súlade s optimálnym profilom. Ak je pivo príliš studené, nevytvorí sa charakteristická aróma a ani nedosiahneme požadovanú výšku a kvalitu peny. Kvalitne podávané pivo má mať hustú penu s výškou 35 mm, so smotanovou farbou a bez viditeľných bubliniek.